Over Kunstbende Limburg: 

Ons kantoor is gevestigd in Geleen, ons team (bestaande uit 4 medewerkers) komen uit de hele provincie. Hieronder vind je alle adres/contactgegevens van onze medewerkers. Voel je vrij om ze te benaderen als je een vraag hebt:

 • Bezoek- en postadres -> Mauritslaan 23, 6161 HP Geleen
 • Whatsapp -> 06- 248 08946
 • Telefoon -> 046-2021360

Gedragscode Veiligheid:
Kunstbende vindt een vrije & veilige omgeving voor zowel jongeren als begeleiders belangrijk. Bij Kunstbende mag iedereen zijn wie hij/zij/hen is. Onze ‘Gedragscode Veiligheid’ draagt bij aan een veilige omgeving om te groeien, waarin iedereen zijn creatieve talent met vallen en opstaan kan ontplooien. Om deze sfeer voor jou als deelnemer te waarborgen, hebben we uitgangspunten opgesteld. Lees hier onze Gedragscode Veiligheid.

Naleving: 
Zit je ergens mee? Of is er iets of iemand waarbij jij je niet prettig voelt? Neem altijd contact op!
Wat kan je doen?

  • De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken
  • Contact opnemen met jouw Kunstbende-contactpersoon voor advies en hulp, of dit bij Kunstbende melden door te mailen naar: info@kunstbende.nl
  • Een officiële melding maken bij de externe Vertrouwenscontactpersoon van Kunstbende: Sanne Louw via vertrouwenspersoon@kunstbende.nl 

Organisatie:

Kunstbende is een landelijke netwerkorganisatie die jong creatief talent ontdekt, ontwikkelt en exposeert. Met de wedstrijd Kunstbende worden jongeren op vroege leeftijd gestimuleerd eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Kunstbende bestaat uit een landelijk bureau en twaalf regionale afdelingen. De regio’s zijn ondergebracht bij bestaande culturele instellingen, in Limburg bij Stichting Festivals Limburg. Het Limburgse team bestaat uit vier medewerkers (1,44 fte) en twee stagiairs. De stichting heeft ten doel om alle vormen van kunst onder de aandacht van jongeren te brengen. En de cultuurdeelname onder jongeren op (inter)nationaal te bevorderen door middel van wedstrijden, projecten en festivals.

We volgen de Sociaal Werk voor de verloning van onze medewerkers. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Stichting Festivals Limburg heeft geen winstoogmerk en is momenteel (d.d. november 2023) bezig met het verkrijgen van een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Deze status geeft donateurs de mogelijkheid om hun gift fiscaal af te trekken van de belasting. Wil je hierover meer weten, bezoek dan deze pagina van de Belastingdienst.

Declaraties:
Maak gebruik van ons online formulier.

Bestuur:
De stichting heeft een bestuur, bestaande uit: Luc Winants (voorzitter), Judith Boesten (Bestuurslid), Leo Urlings (penningmeester), Tirsa Creusen (secretaris)  en Martin Eurlings (bestuurslid). Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Alle verantwoordelijkheden en afspraken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en reglementen.

Stages:
Stichting Festivals Limburg is een erkend leerbedrijf (SBB) en begeleidt jaarlijks minimaal vier MBO en HBO stagiaires. Het is ook mogelijk om een maatschappelijke stage bij ons te lopen als je op het voorgezet onderwijs zit. De volledige uitleg en vacature vind je hier! Als je hierover vragen hebt, neem dan contact op met Karin van Solkema-Mertens via: karin@kunstbendelimburg.nl.

Financiering:
De stichting wordt ondersteund door het Fonds Cultuurparticipatie, Provincie Limburg, Rabobank, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Elisabeth Stroeven Fonds, FSI fonds en achttien verschillende Limburgse gemeenten. Via het de landelijke Stichting Kunstbende ontvangen we een structurele bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie. Verder werkt de stichting samen met verschillende lokale sponsors en partners. De jaaromzet van de stichting is rond de 285.000 euro (laatste update september 2023).

De codes:
Stichting Festivals Limburg onderschrijft en volgt de Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie en Governance Code Cultuur.

 • Fair Practice Code
  We hanteren voor het personeel een eerlijke beloning. We volgen de CAO Sociaal Werk. Freelancers die wij inhuren voor productie, coaching, workshops en masterclasses worden marktconform uitbetaald. Voor de inzet van vrijwilligers is een vergoeding beschikbaar.
 • Code Diversiteit en Inclusie
  We bereiken een grote groep jongeren die durven anders te zijn. Daarmee zien we diversiteit bij de deelnemers in opleiding, culturele achtergrond, leeftijd en gender. We zetten op allerlei manieren in op de vier pijlers uit de code: programma, publiek, personeel en partners.
 • Governance Code Cultuur
  We werken met een bestuursmodel. De afspraken zijn vastgelegd in de statuten en een bestuur-directie reglement. Dit model en de afspraken sluiten aan bij de acht principes van de Governance Code Cultuur. Het bestuur houdt toezicht, adviseert en controleert. Het bestuur is samengesteld met leden in en buiten de sector.

Nieuws

© Kunstbende Limburg